JZHC_web_dlazdice_granty pro studenty_001-final_A.png

Novinky

Chcete-li podpořit spolu s Jednotou pro zvelebení hudby v Čechách studenty Pražské konzervatoře, můžete zde zakoupit Darovací certifikát.
Výroční koncert Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách 18. 3. 2020 
Jednota pro zvelebení hudby v Čechách uspořádá jako každý rok výroční koncert, a to v Koncertním sále Pražské konzervatoře ve středu 18. 03. 2020 od 19 hodin.
První část koncertu je věnována prezentaci nového klavírního křídla Steinway, který byl pořízen díky zřizovateli HMP. Společně s klavírem stejné značky, který věnoval v roce 2011 škole pan Vladimír Kovář, bude prezentováno dílo W. A. Mozarta Koncert pro dva klavíry a orchestr Es dur v interpretaci špičkových umělců a zároveň i pedagogů Pražské konzervatoře Ivo Kahánka a Martina Kasíka za doprovodu Smyčcového orchestru Pražské konzervatoře, který diriguje Chuhei Iwasaki.
V úvodu druhé části večera bude představen nový hoboj francouzské značky Marigaux,  který Pražské konzervatoři darovala Nadace ČEZ společně s HMP. Následovat bude Kantáta Te Deum, op. 103 někdejšího ředitele školy Antonína Dvořáka v provedení sólstů Marie Fajtové, Jiřího Brücklera a Symfonického orchestru Pražské konzervatoře pod vedením Miriam Němcové.
Jednota pro zvelebení hudby v Čechách uvádí 7. ročník festivalu Kultura v srdci Prahy.
 
JZHC_pozvanka_Festival v srdci Prahy_2019_002_final.jpg
Výroční koncert Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách 28. 3. 2019 
 
Jednota pro zvelebení hudby v Čechách uspořádá jako každý rok výroční koncert, a to v Koncertním sále Pražské konzervatoře ve čtvrtek 28. 03. 2019 od 19 hod.První část koncertu je věnována fagotu jako nástroji sólovému i komornímu. V samotném úvodu bude představen nový nástroj značky Renard,  který Pražské konzervatoři darovala Nadace ČEZ. Jako  první vystoupí  fagotové kvarteto ve složení Alexander Beták, Samuel Berčík, Tereza Matoušková a Adam Plšek, které  přednese Concerto grosso Antonia Vivaldiho, následovat bude dechové trio Jana Slavíková - hoboj, Aleš Tvrdík – klarinet a  Adam Plšek – fagot  v Beethovenově cyklu  Variace na téma Là ci darem la mano a konečně uslyšíme sólistu Alexandra Betáka.  Za klavírního doprovodu přednese Sonátu Camille Saint – Saënse. Po pauze pak tradičně vystoupí Symfonický orchestr Pražské konzervatoře pod taktovkou Miriam Němcové. Na programu bude mít perly české hudby – Smetanovův Vyšehrad a tři Slovanské tance někdejšího ředitele školy Antonína Dvořáka.
Jednota pro zvelebení hudby v Čechách uvádí 6. ročník festivalu Kultura v srdci Prahy.
JZHC_pozvanka_Festival v srdci Prahy_2018_002_final-email.jpg
 Výroční koncert Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách 11. 4. 2018 
Jednota pro zvelebení hudby v Čechách uspořádá jako každý rok výroční koncert, a to v Koncertním sále Pražské konzervatoře ve středu 11. 04. 2018 od 19 hod.
Letos je koncert pojat dramaturgicky zcela mimořádně. Celá první polovina je věnována hudbě soudobé. Nejprve zazní dílo naší studentky skladby ze třídy doc. Eduarda Douši, Kateřiny Pincové Aedes musicologicae se zajímavým obsazením: flétna, basklarinet, housle, violoncello a marimba. Jde o cyklus 7 stručných, kontrastních vět, které reflektují sedm let, které strávila autorka studiem muzikologie.  Název se dá přeložit jako  "muzikologický chrám". Nastudování vzniklo ve spolupráci se se souborem Conservatory Modern za vedení Pavla Trojana Jr. Následovat bude skladba renomované českého autora tvořícího ve Francii Kryštofa Mařatky Praharphona Sextet -  hudba staré a nové Prahy pro harfu, smyčcové kvarteto a bicí z roku 2009. Vznik koncertu podnítila česká harfenistka Jana Boušková. Skladba se inspiruje městem Prahou, kde se v osmi větách formují dílčí úseky, ve kterých se odrážejí fenomény, situace, obrazy a náznaky bez jakékoli narativní logiky, vždy však úzce spjaty s daným místem. Ve skladbě se kromě iniciátorky díla představí žáci školy, dílo s nimi nastuduje sám autor. Druhá část koncertu bude záměrně v dramaturgickém  kontrastu vyhrazena Baroknímu orchestru školy pod vedením Jakuba Kydlíčka, tedy souboru, který si již na naší scéně vydobyl zasloužené renomé. V jeho podání zazní program Geographia Musicalis, tedy hudba jednotlivých národních stylů vrcholného baroka. Po programní hudbě Battalia H. I. Bibera bude uvedena francouzská fantazie Charakter tanců J. F. Rebela a celý večer ukončí koncert A. Vivaldiho pro housle, 3 hoboje, 2 zobcové flétny, fagot a orchestr. 
Jednota pro zvelebení hudby v Čechách uvádí 5. ročník festivalu Kultura v srdci Prahy.

JZHC_pozvanka_Festival v srdci Prahy_2017_001_final-email.jpg
Harfový koncert Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách 22.3.2017

Jednota pro zvelebení hudby v Čechách uspořádá koncert harfového oddělení prof. Isabelle Perin z Norges musikkhøgskole v Oslu. Na programu zazní hudba všech období a to jak stěžejní sólové sklady harfového repertoáru, tak harfová dua, kvartet atd.
Výroční koncert Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách 30.3.2017

Jednota pro zvelebení hudby v Čechách uspořádá jako každý rok výroční koncert, a to v Koncertním sále Pražské konzervatoře ve čtvrtek 30.03.2017 od 19 hod. Vystoupí na něm Symfonický orchestr Pražské konzervatoře pod vedením prof. Miriam Němcové, jako sólista se představí talentovaný klarinetista Libor Suchý.
Jednota pro zvelebení hudby v Čechách uvádí 3. ročník festivalu Kultura v srdci Prahy.

Jednota pro zvelebení hudby v Čechách vás srdečně zve na svůj festival Kultura v srdci Prahy 2015. Více informací zde.
31.03.2016
Výroční koncert Jednoty

Jednota pro zvelebení hudby v Čechách uspořádá jako každý rok výroční koncert, a to v Koncertním sále Pražské konzervatoře ve čtvrtek 31.03.2016 od 19 hod. Vystoupí na něm Barokní orchestr pod vedením prof. Jakuba Kydlíčka a soubor Prague Conservatory Modern, který bude dirigovat  Chuhei Iwasaki.  
26.03.2015
Výroční koncert Jednoty

Jednota pro zvelebení hudby v Čechách uspořádá jako každý rok svůj výroční koncert, a to v Koncertním sále Pražské konzervatoře ve čtvrtek 26.03.2015 od 19 hod. Vystoupí na něm Symfonický orchestr Pražské konzervatoře pod vedením dirigentky prof. Miriam Němcovém  se sólistkou a laureátkou mezinárodních soutěží klavíristkou Markétou Sinkulovou. Na programu zazní skladby B. Smetany, R. Schumanna a L. van Beethovena.
Jednota pro zvelebení hudby v Čechách uvádí festival Kultura v srdci Prahy
Jednota pro zvelebení hudby v Čechách vás srdečně zve na svůj festival Kultura v srdci Prahy. Více informací zde!
26.03.2015
Výroční koncert Jednoty
Jednota pro zvelebení hudby v Čechách připravuje svůj výroční koncert na čtvrtek 26.03.2015 od 19.30 hod. v Koncertním sále Pražské konzervatoře.
Výstava ŠLECHTICKÁ POSELSTVÍ-75 LET POTÉ dne 5. 9. 2014 na Pražské hradě.
Jednota pro zvelebení hudby v Čechách uvádí festival Kultura v srdci Prahy
Jednota pro zvelebení hudby v Čechách vás srdečně zve na svůj festival Kultura v srdci Prahy. Více informací zde!
27.03.2014
Výroční koncert Jednoty
Jednota pro zvelebení hudby v Čechách uspořádá jako každý rok svůj
výroční koncert, a to v Koncertním sále Pražské konzervatoře ve čtvrtek
27.03.2014 od 19.30 hod. Vystoupí na něm komorní dechový soubor žáků a pedagogů školy s Gran Partitou W. A. Mozarta a Symfonický orchestr Pražské konzervatoře pod
vedením dirigentky prof. Miriam Němcové.
29.01.2013
Výroční koncert Jednoty
Jednota pro zvelebení hudby v Čechách uspořádá jako každý rok svůj výroční koncert, a to v Koncertním sále Pražské konzervatoře ve čtvrtek 04.04.2013 od 19.30 hod.
10.05.2012
Premiéra nového basetového rohu
Dalším hudebním nástrojem se, díky společnosti Unicorn Systems a. s., může nově pyšnit Pražská konzervatoř. Nástroj měl premiéru v rámci absolventského koncertu... (celý článek)
29.3.2012
Výroční koncert
Jednota pro zvelebení hudby v Čechách uspořádala ve čtvrtek 29.3.2012 v koncertním sále Pražské konzervatoře svůj Výroční koncert... (celý článek)
10.1.2012
Valná hromada Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
V úterý 10. ledna 2012 proběhla od 17 hodin v ředitelně Pražské konzervatoře (Na Rejdišti 1, Praha 1) Valná hromada Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách.
20.5.2011
Koncert Harfa, flétna, klavír, 10.05.2011
Jedním z dalších projektů Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách byl koncert, kde si hlavní role rozdělily harfa, flétna a klavír, to vše v krásném novém koncertním sále Pražské konzervatoře... (celý článek)
20.5.2011
Výměnné koncerty studentů Pražské konzervatoře, 04. a 18.05.2011
Jednota pro zvelebení hudby v Čechách pomohla financovat studentům Pražské konzervatoře, kteří vyhráli interní soutěž klavírního oddělení Pražské konzervatoře, jejich účast na koncertech v Brně a Ostravě... (celý článek)
11.03.2011
Koncert pro klavír Steinway, 31.03.2011
Ozdobou nového koncertního sálu Pražské konzervatoře se nyní díky členu Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách a předsedovi představenstva Unicorn panu Vladimíru Kovářovi stane nové koncertní křídlo Steinway... (celý článek)
07.03.2011
Výběr křídla Steinway pro Pražskou konzervatoř, Hamburg, 02.03.2011
Pražská konzervatoř bude mít díky Jednotě pro zvelebení hudby v Čechách  pro svůj nový koncertní sál koncertní klavírní křídlo Steiway & Sons, typ D 274 - Concert Grand... (celý článek)
17.07.2010
Pražská konzervatoř a Jednota pro zvelebení hudby v České televizi
Podívejte se na reportáž v pořadu České televize Z METROPOLE. Po spuštění najeďte "jezdcem" na 14:25 minutu pořadu.
03.05.2010
Tisková zpráva
V sobotu 1. května 2010 proběhla v Pálffyovském paláci 1. Valná hromada znovuobnovené Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách. Byly projednány a schváleny stanovy, zvoleni členové Rady Jednoty a předseda, jímž se stala Adrienne von Korff Schmising-Kerssenbrock. Cílem... (celý článek)
30.03.2010
Koncert k 200.výročí založení Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách, Rudolfínum, 23.03.2010
(Ohlasy jednotlivých osob jsou řazeny podle abecedy) Rádi vzpomínáme na slavnostní koncert k 200. výročí založení Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách. Jednalo se o mimořádnou kulturně společenskou událost. Chtěli bychom poděkovat organizátorům, že připomínají tak významná výročí... (celý článek)
29.03.2010
Glosa k jednomu koncertu a nedoceněnému výročí
V úterý 23. března mě v Rudolfinu potkalo štěstí v podobě nečekaného zážitku – konal se tu koncert Symfonického orchestru Pražské konzervatoře, na programu byl jednak (mně zcela neznámý) symfonický hold Vítězslava Nováka Slovensku V Tatrách, a pak přišly dva vrcholy večera... (celý článek)